Tradičním sochařským tématem jsou Milenci neboli Polibek. V Hradci máme minimálně tři milenecké sochy: Škodovu na Soutoku, Kolomazníkovu před Klicperovým divadlem a před loutkářským Drakem pískovcový objekt Jany Kroftové-Bačové.

Polibek je symbolem konce druhé světové války na slavné fotografii Alfreda Eisenstaedta, kde americký námořník spontánně a vášnivě líbá zdravotní sestřičku. Snímek se stal předlohou pro monumentální sochy a happeningy k oslavám konce války. Na internetu nadejte hned několik žebříčků slavných polibků, hlavně filmových. Vždy hodně hlasů získá obraz Gustava Klimta a polibek vzhůru nohama z filmu Spiderman.

Milenci neboli Polibek – to je splynutí vojáka se sestřičkou.Pískovcový Polibek sochařky Jany Bačové-Kroftové, která se narodila v roce 1972 v Hradci, před loutkovým divadlem má krásné travnaté prostředí s romantickými břízami. Autorka vystudovala pražskou akademii v ateliéru Jana Hendrycha, tedy ve škole s nejtradičnějším vnímáním ze všech sochařských škol u nás. Polibek je její absolventská práce z roku 1998. Přesně odráží momentální nejistotu sochařského řemesla – jak má pokračovat v tisícileté tradici a přitom být srozumitelné pro neuvěřitelně zrychlenou a obrazy nabitou současnost? Sochařka se pokusila nově designovat staré téma, ale sochařské zvyky spojené s jejím školením jí nedovolily mezi slavnými vzory objevit schůdnou cestu. Vlastně ani vztahy mezi muži a ženami nezůstávají na tradiční pozici, takže kde je tady pevná půda pro sochaře pracujícího s kamenem, tedy s téměř věčným materiálem?

Jana Kroftová-Bačová pracuje převážně v oboru scénografie – používá svůj cit pro prostor a hmoty v divadelních realizacích a také v muzeálních instalacích. Vytvořila sochy pro pohádku Čert ví proč (2003) a film Nevěsta pro Paddyho (1999). Pro Drak realizovala například výpravu představení O pejskovi a kočičce (2007).

Na webové stránce sochařky najdete pozdější, naprosto sebejisté a krásné sochařské řešení Splívání, těžko říct s jakým Y. Jde o viděné části figur při pohybu ve vodě.

Martina Vítková