Měl jsem tu čest se s tímto idolem mnohokrát osobně setkat, a to jak při vánočních koncertech v Hradci Králové, tak na křtech jeho desek v Praze.

Třicet let jsem působil u světoznámé firmy Petrof, největšího evropského výrobce pian - převážně jako vedoucí vývoje a šéf propagace.

S Karlem Gottem mne pojí přátelství již od roku 1986, kdy jsem na jeho vánočním koncertě na zimním stadionu v Hradci Králové zajišťoval mistrovský klavír Petrof I. Mondial. Při dlouhém rozhovoru v šatně byl Mistr nesmírně překvapen, když jsem mu mimo jiné předal fotografii, na které byl zachycen s Dukem Elingtonem v Las Vegas. Vzpomenu i na to, že velký údiv vždy vzbuzoval nápis na dveřích šatny hudebníků: KGB (Karel Gott Band).

Když jsem byl Karlem Gottem pozván na křty jeho CD či předávání ocenění do Prahy nebo na koncerty, vždy se živě zajímal o dění v Hradci Králové, v kultuře, u firmy Petrof a podobně. Tolik jen v krátké vzpomínce na Karla Gotta.

Přeji mu k jeho výročí narození hlavně mnoho zdraví, štěstí, pohody a stálé rozdávání balzámu na duši – krásných písní pro všechny generace.

„Jen dvě věci, myslím, vyznamenávají a oslavují muže ctí dostatečnou: buď být na svém místě hrdinou, nebo být mistrem svého řemesla," napsal Karel Čapek. Karel Gott je obojím. Karle Gotte - Good luck!

Richard Kubát