Na přelomu června a července se uskutečnilo již 65. setkání s laureáty Nobelových cen (fyziologie, medicína, chemie a fyzika) v německém Lindau.

Setkání je organizováno již od roku 1951 a v letošním roce se jej zúčastnila RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D., absolventka jednoho z prvních ročníků magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové (dále FaF UK) a v současnosti odborná asistentka katedry analytické chemie FaF UK.

Přísná kritéria pro výběr účastníků

Mladí vědci (do 35 let) jsou každým rokem vybíráni na základě přísných kritérií. První výběr provede domovská fakulta, následně je nutno získat doporučení od dvou významných vědeckých kapacit (jedné ze zahraničí). Potom následuje vyplnění podrobné internetové aplikace, obsahující publikační výstupy, konferenční přednášky, výuku, zahraniční stáže, apod. Součástí aplikace je také motivační dopis na téma: „Proč jsem si zvolila vědu jako své povolání". Informace z dotazníku potom slouží k vytvoření profilu každého vybraného mladého vědce.

Letos bylo vybráno celkem 650 mladých vědců (z několika tisíc žadatelů z celého světa), kteří měli příležitost setkat se s 64 laureáty Nobelových cen (NC). Z České republiky byli v roce 2015 vybráni pouze čtyři mladí vědci, a je proto nesmírně potěšující sledovat, že již potřetí v řadě (2013 – doc. Lucie  Nováková, 2014 – doc. Přemysl Mladěnka) byl na toto prestižní setkání nominován mladý vědecký pracovník z hradecké Farmaceutické fakulty UK.

Diskuze s objevitelkou infekce nadchla

Setkání bylo velmi dobře organizováno a program byl opravdu náročný. Každý mladý vědec se mohl zúčastnit již od rána diskuze u snídaně s vybraným laureátem. Následovaly přednášky laureátů na vybrané téma. Všechny přednášky byly nahrávány a umístěny na web, takže bylo možné sledovat i ty, které proběhly v paralelních sekcích.

„Musím přiznat, že jsem neobjevila jedinou nezajímavou přednášku, přestože byl program sestaven tak, že se jednotlivá témata a zaměření v průběhu jednotlivých sekcí velmi lišila. Nejvíce na mne zapůsobila diskuze s profesorkou Francoise Barre-Sinoussi, laureátkou Nobelovy ceny za objev viru HIV. Paní profesorka vyprávěla o svém výzkumu, o začátcích, ale i o nebezpečí infekce, kterým prošel celý její výzkumný tým. Diskutovali jsme také o dnešních moderních možnostech léčby tohoto onemocnění, ale i o hrozbách epidemií nových," nadšeně vyprávěla Lenka Kujovská Krčmová po svém návratu z Lindau.

Posezení s laureátem? Příjemný večer

Ve vědě platí dávno známé pravidlo, že mezinárodní vědecko-výzkumná práce nezná hranic – a následující příhoda to jen dokumentuje. „Velmi zajímavá byla také diskuze s profesorem Haraldem zur Hausenem, laureátem Nobelovy ceny za objev role papilomaviru při vzniku cervikálního karcinomu. K mému velkému překvapení jsme během diskuze zjistili, že jeho dobrým přítelem je profesor Vladimír Vonka z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, který nyní pracuje na vývoji vakcíny proti chronické lymfatické leukémii a s nímž naše laboratoř úzce spolupracuje," komentovala toto setkání Kujovská Krčmová.

Konference měla také bohatý kulturní program, vždy zaměřený na začlenění laureátů Nobelových cen mezi mladé vědce. Jednou z jeho částí byla společná večeře s programem, organizovaná francouzským ministerstvem školství. Každý mladý vědec si mohl zvolit, se kterým laureátem povečeří. „Strávila jsem velmi příjemný večer ve společnosti profesora Wernera Arbera – objevitele restrikčních enzymů a jeho manželky. Vyprávěl nám o svých začátcích, zahraničních stážích, ale i o svém soukromém životě. Jeho objev položil základy výzkumu v dnešní moderní molekulární genetice," zhodnotila doktorka Kujovská Krčmová.

Přínos konference motivuje k další práci

„Celá konference pro mne byla velkým přínosem. Účast v Lindau mne obrovsky motivuje k další vědecké práci a umožnila mi nový pohled na oblast vědy a výzkumu. Ráda bych také poděkovala nejen vedení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, ale i profesorům Solichovi, Sobotkovi (Fakultní nemocnice Hradec Králové) a Mackovi (Univerzity of Tasmania, Australia), že mi připravili takové výborné podmínky pro moji vědeckou práci, abych měla šanci se této významné prestižní události zúčastnit," zhodnotila závěrem Lenka Kujovská Krčmová.

A nakonec vyvstává už jediná otázka – kdo z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy naváže na vynikající úspěchy mladých vědců či vědkyň příště?

Dr. Lenka Kujovská Krčmová s prof. Wernerem Arberem, laureátem NC a jeho chotí.

Petr Solich, Lenka Kujovská Krčmová