Pavel Jankovský, ředitel SOŠ a SOU Hradební

V pracovním životě je pro mě velkou překážkou, kterou bych rád zdolal nebo se o to alespoň pokusil, současné pojetí SOŠ a SOU Hradební. Škola, kterou řídím, má nedostatek žáků v technických oborech, což bych rád změnil. Např. strojírenství je obor, který je opravdu potřebný.

Zájem o něj bohužel upadá, přitom na trhu práce je velmi žádaný. Mnoho dětí ze základních škol se raději hlásí na gymnázium, než aby šly na obor, který je potřebný a také žádaný. Od začátku května se naše škola mění. Začala zde rekonstrukce, jejímž výsledkem bude nové centrum odborného vzdělávání, které vyjde na 25 milionu korun. Zřizovatel – Královéhradecký kraj získal na stavbu ze zdrojů Evropské unie 20 milionu.

Díky této přestavbě vzniknou odborné učebny na výuku programování strojů nebo tvorbu odborných výkresů. Chtěli bychom, aby škola po rekonstrukci měla více žáků, a aby si do ní studenti našli cestu. V kraji by měla vzniknout do roku 2012 čtyři odborná centra, ve kterých se bude vyučovat například využití alternativních zdrojů energie a mnohé další.

A co se týče mého soukromého života. Tam už jsem jednu velikou překážku zdolal. Byla jí nemoc, která mě postihla. Už jsem se ale vyléčil a doufám, že se nikdy nevrátí.

Jednou z největších radostí pro mne bylo také založení prvního rybníku. Stalo se tak v devadesátých letech.

Dnes už také doufám, že těžké chvíle mám za sebou a vše bude v pořádku.

MICHAELA MÁLKOVÁ