Příští rok na jaře by se měla začít stavět cyklostezka z Hradce Králové přes Josefov až na Kuks. Tomuto stadiu předcházelo několik let tvrdé a náročné práce.

V roce 2008 jsme založili obecně prospěšnou společnost s názvem Královéhradecká labská. Stal jsem se předsedou správní rady a začal vyřizovat všechny záležitosti s úřady, architekty a dalšími institucemi. Na dvaadvaceti kilometrové trase bylo kolem stopadesáti pozemků soukromých vlastníků, což nebyla legrace vypořádat.

Přesto mám pocit, že už jsem ve fázi úspěšného skoku nad taxisem a myslím, že dopadnu na nohy. Dostali jsme dotaci ve výši sto milionů korun. Řeší se stavební řízení a na jaře by se měla stavba cyklostezky odstartovat. Její realizace bude trvat dva roky.

Doufám, že výsledek práce, které jsem věnoval už nyní tři roky svého času a energie, bude stát zato.