Dirigent s sebou přivezl spoustu hudebních nástrojů, na které děti hrály. Do hry se postupně zapojily všechny. Hrály na housle, flétny, triangl nebo dudy. Společně si i zazpívaly a hodně se při tom nasmály.

Svým programem tak Urbánek dětem zprostředkoval jedinečný a nevšední zážitek, díky kterému se během hodiny dozvěděly o hudbě velké množství zajímavostí. Podobné akce se v mateřské škole Sion pořádají pravidelně, aby žáčkům zpříjemnily výuku a zábavnou formou prohloubily jejich znalosti.

Izabela Matyasiková