Pořádání podobných aktivit je pro školu tradiční záležitost. V jejím areálu se mimo jiné konají programy na Vánoce, na konci školního roku, vítání prvňáčků ve škole, loučení s žáky devátých tříd nebo Sportovní den.

„Jarní slavnost jsme připravili v komornějším duchu. Jsou tu čtyři dílny, v nichž si děti se svými rodiči z naší základní a mateřské školy vyrábějí předměty s jarní tématikou. Vzali jsme to i jako možnost setkání všech, jimž má naše škola co říci," dodala Ilona Hojná.

Programu vévodil velký papírový čáp s rodinkou. Žáci z prvních tříd školy na něm pracovali přibližně dva měsíce.

„Jela jsem autem na chatu, uviděla jsem na louce čápy a vyfotila je. Vždycky někde něco zajímavého pro děti nafotím a následně jim to ukážu. Loňský rok byl ve znamení čápa a letos je jejich sčítání. Děti jsem namotivovala a rozjeli jsme práci. Čápa jsme vyráběli přibližně dva měsíce, přičemž největší piplačku dalo nalepování peříček," řekla vedoucí vychovatelka školní družiny Soňa Jirková.

V úterý 28. dubna od 17 hodin se v plotišťské Masarykově základní škole uskuteční přednáška ředitelky Ilony Hojné o její nedávné cestě po Jordánsku.

Eva Ženíšková