Děti zde ukázaly, co již umí a jaké dovednosti získaly v mateřských školách, kam doposud chodily.

Děti s vadou řeči prošly konzultací s logopedem a byly dohodnuty konzultace k nápravě. Pro čekající rodiče učitelé i žáci druhého stupně připravili malé občerstvení v přilehlé školní cvičné kuchyni, kde si budoucí žáčci mohli také vyzkoušet práci s interaktivní tabulí.

Do prvních tříd bylo prozatím přijato třiapadesát dětí a třináct rodičů požádalo pro své děti o odklad školní docházky.

Ladislav Vlachý, ředitel Základní školy Karla IV., Nový Bydžov