Do Náchoda tak zavítali například z Francie, Německa, Švédska, Finska, nebo i z Argentiny, Mexika a Jižní Afriky. Při své návštěvě Náchoda byli přijati i představiteli města v obřadní síni radnice, a to za účasti historiků z archivu a muzea.

Široké příbuzenstvo čítající zhruba čtyři desítky osob přitom nevychází jen z přímé linie Kuronských. „Jde zejména o potomky Kateřiny Vilemíny Zaháňské, její mladší sestry Paulíny a nejmladší sestry Dorothey,“ sdělila nám Alena Pazderová, která hosty doprovází jako průvodkyně.

„Samotný rod pochází z dnešního Lotyška. V minulosti si zakoupil panství v Náchodě a první z rodu, který se zde usadil, byl Petr Biron vévoda Kuronský a Zaháňský. Bylo to na konci 18. století. Zámek už Kuronským dávno nepaří. Panství prodali už v polovině 19. století a usadil se zde rod Schaumburg-Lippe,“ dodala Pazderová.

Potomci vévody Kuronského organizují společná rodinná setkání pravidelně, a to vždy v některé ze zemí, kde žili. První uskutečnili už v roce 1991 a od roku 2003 se scházejí pravidelně, každé dva roky,“ sdělila Eva Fořtová z náchodské radnice.

„Letošní setkání je koncipováno jako okružní cesta z Berlína do Zaháně, přes Náchod, do Löbichau a zase zpět do Berlína. Putování potomků vede po stopách vévodkyně Anny-Dorothey i jejích dcer,“ dodala Fořtová.

Odkaz rodu Kuronských připomenou o víkendu Náchodské Kuronské slavnosti. Ty oživí život na zámku, a to v historickém stylu. K vidění budou umělci různých žánrů, pouliční kejklíři i řemeslníci. Na děti čekají v sobotu i v neděli pohádky, hry i malování. Na zámku se bude kouzlit i muzicírovat a návštěvníky jistě potěší jízda kočárem zámeckou alejí.