Klání dvanácti dvoučlenných týmů studentů třetích ročníků učebního oboru tesař sponzorovala formou technické podpory firma Narex.

„Elektrické ruční nářadí z České Lípy je mezi soutěžícími velmi oblíbené,“ říká Ladislav Hrycík, vedoucí učitel odborné výchovy SŠ řemeslné v Jaroměři, jejíž žáci Filip Tomac a Lukáš Honsnejman letos v soutěži zvítězili.

Podle Ladislava Hrycíka je o obor tesař mezi mladými lidmi značný zájem. Aktuálně se mu v Jaroměři učí dvaapadesát učňů a škola už pro tento obor zažádala o navýšení limitu počtu žáků.

Výrobce elektronářadí Narex už pátým rokem realizuje ojedinělý projekt na podporu středního odborného a učňovského školství, který zásadně přispívá ke snadnějšímu uplatnění mladých lidí na trhu práce.

Česká firma školám a učilištím z celé republiky poskytuje technickou a odbornou pomoc při výuce praktických předmětů.

Cílem projektu je rozvíjet technickou vzdělanost i zručnost mladých lidí a napomáhat při výchově budoucích špičkových řemeslníků a dnes tolik žádaných odborníků napříč průmyslovými odvětvími.

Školitelé z Narexu při hodinách praktické výuky například demonstrují technické rozdíly mezi kvalitními a nekvalitními nástroji. Vysvětlují, na co se zaměřit při výběru elektronářadí i příslušenství v budoucím podnikání, seznamují s šíří sortimentu na trhu i s ekonomikou provozu jednotlivých strojů.

V předváděcím voze žákům také přímo v akci ukazují možnosti profesionálního nasazení různých produktových skupin elektrického ručního nářadí.

V desítkách škol budou specialisté z Narexu napomáhat mistrům odborného výcviku také letos. Například v březnu o zapojení do projektu projevila kromě jiného zájem SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové.