První písemná zmínka o městě

Pro příznivce historie Hradce Králové, středověké historie jako takové, numismatiky, ale i pro školy a další zájemce je tady prezentována nová výstava s názvem Královéhradecký poklad – Denárová měna v Českých zemích. Tyto cenné soubory dosud pohromadě nikdy vystaveny nebyly. Zdejší prostory se tak dočasně proměnily ve středověkou pokladnici, jíž provázejí zpřísněná bezpečnostní opatření.

„Hradec Králové si letos připomíná 790. výročí první písemné zmínky, v níž je označen za město. Právě toto období dějin představuje výstava zaměřená na tehdejší platidla – denáry.

Návštěvníci se seznámí s jejich vývojem od 10. století až po zavedení pražského groše. Základem prezentace je poklad převážně českých denárů, který byl objeven v sedmdesátých letech minulého století v Hradci Králové. Příprava výstavy trvala několik měsíců," řekl její autor Vojtěch Brádle.

V muzejním lapidáriu jsou k vidění texty, které provedou zájemce denárovou měnou od jejího vzniku v desátém století až po její konec v roce 1300. Nejmladší vystavená ukázka pochází z Radíkovic z roku 2011, kdy šťastný nálezce ohlásil objev na tamním poli. Součástí prezentace jsou také středověké šperky nebo střepy nádob z doby nálezů.

Interaktivní program pro školy

Základním a středním školám nabídne muzeum k výstavě interaktivní program zaměřený na vznik a vývoj této měny, čtvrtého března potom přednášku O Pokladu a počátcích města Hradce Králové, jejímž tématem budou především nejnovější výsledky archeologických výzkumů.

„Královéhradecký poklad mě zajímá, tak jsem se přišla podívat. Výstava jako taková se mi líbí. Obnáší to, co jsem očekávala," zhodnotila Zdena Kryštofová z Hradce Králové.

Eva Ženíšková