Nabídnou příležitost předat dar pro potřebné a požádají vás o příspěvek.

Všechny kasičky jsou opatřeny razítkem obecního či příslušného městského úřadu, kde sbírka probíhá. Průvodce, či koledník starší patnácti let musí mít na viditelném místě připevněnou speciální průkazku s uvedenými iniciálami, číslem občanského průkazu a pořadovým číslem kasičky, na kterou dohlíží.

Prosíme všechny oslovené o přátelské přijetí těchto malých i velkých dobrovolníků, kteří se rozhodli pomoci. Prosíme také o vaši štědrost a jakýkoliv finanční příspěvek. Věříme, že dvacet let naší dobročinné práce, je dostatečnou zárukou, že vaše dary budou opět využité k podpoře sociálních služeb, které poskytujeme.

Lednová sbírka je určena pro Středisko rané péče Sluníčko pomáhající rodinám, které pečují doma o děti s postižením v raném věku,  pro domácí hospicovou péči, která umožňuje umírajícím lidem a jejich blízkým prožít poslední chvíle společně v domácím prostředí, na poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v nouzi.

Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika v zahraničí i u nás a na další charitní projekty na pomoc lidem v nouzi.

V Hradci Králové vyjdou skupinky koledníků do ulic z katedrály sv. Ducha ve středu 9. ledna kolem deváté hodiny. Požehnání na cestu jim dá pomocný biskup královéhradecký Josef Kajnek.

Cílem sbírky je nejen vybrat co nejvíce finančních prostředků, ale také přinést lidem na ulicích i do jejich domovů radostné poselství Vánoc a Tříkrálové přání všeho dobrého. Koledníci předají drobné dárky dárcům a také  informace na letácích o službách Oblastní charity Hradec Králové. Za všechny dary předem děkujeme.

V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou 2013 bude na www.charitahk.cz probíhat do 31. ledna  soutěž o nejhezčí tříkrálový kostým.

Kde se sbírky uskuteční

Oblastní charita Hradec Králové organizuje Tříkrálovou sbírku 2013 v obcích Boharyně, Černilov, Černožice, Červeněves, Divec, Dohalice, Hořiněves, Hubíles, Chotělice, Kladruby, Lučice, Klenice, Lhota pod Libčany, Libčany, Libřice, Lochenice, Lovčice, Máslojedy, Mžany, Pamětník, Radostov, Sadová, Smidary, Smržov, Stěžery, Stračov, Vysoká nad Labem, Želí, Žíželeves a ve městech Chlumec na Cidlinou, Nechanice, Nový Bydžov, Smiřice. Do tříkrálových pokladniček vloží dary také lidé v římskokatolických kostelech královéhradeckého vikariátu.
V Hradci Králové vyjdou skupinky koledníků do ulic z katedrály sv. Ducha ve středu 9. ledna kolem deváté hodiny.

Petra Zíková, Oblastní charita Hradec Králové