Je proto samozřejmé, že musíme být připraveni (rozuměj jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lochenice – pozn. red.) na zásahy související s vyhledáváním a záchranou osob, ale také s možným ohrožením životního prostředí.

Speciální kurzy

Z prostředků obce nám byl k těmto účelům před několika lety zakoupen nafukovací člun s hliníkovým dnem a dva suché obleky. Krátce nato se některým členům jednotky naskytla možnost zúčastnit se specializačních kurzů, kde se naučili základy bezpečné práce na vodě, záchraně osob, ovládání malých motorových i nemotorových plavidel a v neposlední řadě složili zkoušky vůdců malých plavidel.

Své znalosti a zkušenosti jednotka využila při likvidačních pracích po povodních v roce 2010 v Raspenavě a v roce 2013 v Černošicích. Aby bylo možné podílet se také na záchraně osob v rychle tekoucí vodě, ukázalo se jako nutnost vybavit náš člun závěsným motorem. To se podařilo v uplynulém roce především díky významné finanční podpoře podniku Lesy ČR. V rámci tohoto projektu byla jednotka vybavena i dalším pracovním suchým oblekem, který výrazně zvyšuje bezpečnost zasahujícího hasiče a umožňuje práci i za ztížených klimatických podmínek.

Pravidelný výcvik

Díky společnosti Isolit-Bravo byly zakoupeny také další záchranné vesty a speciální přilby pro práci na vodě. Letní a podzimní měsíce loňského roku se tak nesly ve znamení pravidelných výcviků, při kterých si hasiči prohlubovali své znalosti a učili se pracovat s novým vybavením. Zatím poslední akcí byla asistence při mezinárodních plaveckých závodech Otužilecké Labe v Hradci Králové.

Díky podpoře obce i dalších partnerů je vybavení lochenických hasičů pro práci na vodě na slušné úrovni, což nás také motivuje k tomu, abychom se dále zdokonalovali a byli připraveni pomoci, bude-li to třeba.

Lucie Černohousová, SDH Lochenice