Dvoukolový hydrofor z roku 1872, který tehdy vyrobila dnes již neexistující firma Jauck z Lipska, je chloubou dobrovolných hasičů z Hněvčevsi od roku 2013, kdy ho zakoupili od soukromého sběratele.

SDH Hněvčeves
Sbor dobrovolných hasičů Hněvčeves byl založen v roce 1888 a od počátku se dle obecní kroniky místní hasiči stali hybateli obecního dění. Organizovali hasičské plesy, hráli divadlo, účastnili se župních slavností a soutěží, z nichž některé i sami pořádali. Vedle zmíněných činností se také angažovali ve finančních sbírkách. V současné době má sbor 29 členů.

Josef Bis z SDH Hněvčeves vysvětluje, jak se tento unikát ocitl v Brně: „Před veletrhem Pyros nás oslovilo Hasičské muzeum CHH Přibyslav, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, zda bychom nechtěli náš unikátní hydrofor vystavit. Rádi jsme souhlasili a po instalaci nám Stanislav Bárta z přibyslavského muzea potvrdil, že po zhlédnutí všech historických exponátů veletrhu je náš hydrofor nejstarší vystavenou hasičskou technikou."

Zařízení bylo od roku 1872 ve výzbroji hasičů v Úštěku (německy Auscha – takto je spolu s rokem 1872 hydrofor malovaným písmem označen). Další jeho osudy až do vlastnictví posledním soukromým majitelem nejsou prozatím známy.

Dvoukolový hydrofor je vyrobený podle vlastního patentu firmou Jauck z Lipska. Součástí je sací zařízení na ruční pohon. Dostřik má 30 metrů. Kapacita je 130 – 160 l/min.