Akce je to již tradiční – letos se uskutečnil její v pořadí pátý ročník. Jako v minulých letech, i letos byly pozvánkami obeslány základní školy z Hradce i širokého okolí a ohlas byl značný. Zúčastnilo se celkem asi 350 žáků 8. ročníků základních škol.

Cílem bylo propagovat obory, jejichž absolventi chybí na trhu práce. To ostatně zdůraznil ve svém proslovu k žákům i ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR Martin Horák, který se jako host akce rovněž zúčastnil. V současnosti je nabídka vzdělávání na středních školách a učilištích pro žáky vycházející ze základních škol opravdu pestrá a velmi široká. Nahrává tomu i skutečnost, že počty dnešních patnáctiletých jsou populačně velmi nízké, je tak i menším problémem se na vybranou školu dostat. Tím se rozevírají nůžky mezi potřebami trhu práce a skutečnou skladbou absolventů středních škol a učilišť.

Úkoly vybrané nejen z technických oborů

Pořadatelé Dne pro vás… 2014 si kladli za cíl usnadnit budoucí výběr povolání žákům 8. tříd základních škol a směřovat je tak, aby jejich kroky po dosažení vzdělání nemusely vést na úřad práce. Pro podporu řemesel a technických oborů byla připravena soutěž pro šestičlenná družstva z jednotlivých škol. Třináct přihlášených základních škol přihlásilo do soutěže celkem třicet celků. Kromě toho pro všechny, kteří právě nesoutěžili, nebo přišli jenom fandit, byl připraven doprovodný program včetně ukázek, soutěží a kvízů. Na jednotlivých stanovištích žáci plnili konkrétní úkoly z oborů dopravních, autoopravárenských, stavebních, ale i aranžérských, zahradnických, kuchařských, prodavačských, kadeřnických a dalších.

Nejlépe obstálo družstvo ze ZŠ Týniště nad Orlicí, na druhém místě skončil tým ze ZŠ a MŠ, Jiráskovo náměstí Hradec Králové a třetí příčku obsadil celek ZŠ Opatovice nad Labem. V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v závěru akce ředitelé obou pořádajících škol Helena Matyková a Vladislav Košťál předali odměny vítězům, ale i drobné dárky každému ze zúčastněných družstev. Zároveň vyjádřili přání v budoucnu se na svých školách setkat s těmi žáky, které zaujaly prezentované obory a rozhodnou se ke studiu ať už na SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové, nebo na SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové.

Marie Blehová