Na jejím vzniku se podíleli i nadšenci, kteří začali intenzivně poskytovat domácí péči lidem nemocným, starým, nemohoucím přímo v jejich domácím prostředí. V této době vznikl díky dobrovolníkům také sociální šatník. Za dvacet let se změnilo mnohé, přibyly nové služby, cílové skupiny, vše se řídí moderními metodikami a „standardy". Stejný zůstal základ – touha a potřeba pomáhat těm, kteří pomoc nejvíce potřebují.

Azylový dům

Oficiální otevření azylového domu pro lidi bez domova proběhlo v únoru 1992. Pro jeho prostory byl využit areál bývalé ubytovny ZVÚ Hradec Králové. V roce 2003 bylo otevřeno moderní zařízení. Nová budova Domu Matky Terezy, sociálního  zařízení pro lidi bez domova nabízí možnosti poskytování komplexních standardizovaných sociálních služeb, které na sebe navzájem navazují – nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, azylový dům a sociální rehabilitaci. Je tu tým vzdělaných a zkušených sociálních pracovníků, kteří nabízí lidem bez domova odbornou pomoc a podporu.

Pečovatelky

Pod Oblastní charitu se zařadily již na počátku její existence i týmy pečovatelek a zdravotních sester – Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba. Začaly poskytovat zdravotnické a sociální služby v terénu, v domácnostech lidí do 20 km od Hradce Králové. Již tenkrát bylo zřejmé, že péče o nemocné, umírající, nemohoucí a zdravotně a psychicky postižené, je domácí prostředí nejšetrnější řešení, vzhledem k jejich zdravotnímu a psychickému stavu. Bylo však třeba o myšlenku bojovat. Domácí sociální péče začala profesionalizovat služby, Domácí zdravotní péče navázala komunikaci s lékaři a zdravotními pojišťovnami. Jízdní kola a autobusovou dopravu nahradila přeprava služebními automobily. Zdokonalil se zdravotnický materiál, postupy a  péče.

Domov pro matky

Domov pro matky s dětmi oslavil letos v březnu desáté výročí založení. Pracovnice se zde setkávají s osudy matek, otců a jejich dětí. Jejich příběhy nejsou veselé. Je za nimi bolest, trápení, beznaděj, mnohdy i trpké vzpomínky na domácí násilí. V Domově jim na přechodnou dobu nabízí ubytování pro sebe a jejich děti, sociálně právní poradenství, pomohou v každodenních dovednostech v péči o sebe i děti.

Poradna

Desáté výročí oslavila letos v květnu také Poradna pro lidi v tísni. I tam pracovníci vyslechli mnoho příběhů smutných i plných zoufalství. Dluhy, manželské problémy, životní krize, exekuce, sociální dávky, majetkové vypořádání po rozvodu. Palčivá témata, která v posledních letech často obsazují přední strany tisku. Pro snazší dostupnost zavedla loni na podzim službu internetového poradenství na www.charitahk.cz/poradna.

Sluníčko

Středisko rané péče Sluníčko vzniklo v roce 2004. Pečuje o rodiny s dítětem se zdravotním postižením do sedmi let jejich věku. Jejich péče výrazně přispívá se zkvalitnění života dítěte i jeho rodiny.Poradkyně jezdí za dětmi přímo do rodin. Při práci s nimi používají speciální hračky a kompenzační a rehabilitační pomůcky, zkoušejí arteterapii, zajistí hippoterapii, canisterapii. O prázdninách se Středisko rané péče Sluníčko stěhuje do větších prostor na Ulrichově náměstí v Hradci Králové, připravuje se i relaxační místnost pro děti. Péče se rozšíří i o děti zrakově postižené.

Domácí násilí bylo v České republice na konci 90. let minulého století zcela přehlíženým tématem.  Společnost však postupem času přestala před tímto problémem zavírat oči. Po roce 2006 se ohroženým osobám začala věnovat centra profesionální pomoci. I v Královéhradeckém kraji začalo působit Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Poskytuje odbornou pomoc a podporu lidem ohroženým domácím násilí, a to formou psychoterapie, právního poradenství, spolupracuje s Policií ČR.

Dobrovolníci

Velikou pomocí a oporou jsou dobrovolníci, ženy, muži, různého věku, profesí. Byli u zrodu charity před dvaceti lety, stojí při ní i dnes. Pomáhají dětem, seniorům i dospělým, podílí se na pořádání dobročinných akcí, přiloží ruku k dílu, když je potřeba vzít za práci. Ochotní lidé s dobrým srdcem, kterým není nikterak zvláštní, že vše dělají zadarmo. „Nechci být lhostejný k lidem, kteří potřebují pomoc," říká Adam Lebeda, který pomáhá již více než 10 let. Chodí především do terénu za lidmi bez domova, pomůže i při Eliščině sbírce a účastní se pravidelně Tříkrálové sbírky. Do této je zapojeno každoročně zhruba 300 dětí z Hradce Králové a okolních obcí a měst. Její tradice začala vlastně právě v naší charitě.

Před 14 lety to byla naše ředitelka  Aneta Maclová, když se svými syny a manželem koledovala po okolních vesnicích, zpívala a rozdávala radostné vánoční poselství. Radost, optimismus, sílu, neutuchající energii vlastně rozdávala kolem sebe celých 14 let a bude dál.

Za dvacet let prošlo Oblastní charitou Hradec Králové mnoho skvělých lidí. Každý svojí měrou přispěl k rozvoji služeb, k jejímu zdárnému chodu, k jejímu dobrému jménu. Každý měl svůj podíl na tom, že je dnes vnímaná veřejností jako moderní vyzrálá společnost, kde pomoc druhému stojí vždy na prvním místě. Dvacet let přineslo i tolik podpory a pomoci veřejnosti, úřadů, nadací, fondů, firem, spolků, škol, i jednotlivců. A za ně velice a upřímně děkujeme. Bez vás všech a bez Božího požehnání by charita nebyla charitou.

Petra Zíková, Oblastní charita Hradec Králové