Rektor univerzity Josef Hynek se proto rozhodl ocenit hlavního autora knihy Františka Musila udělením Medaile rektora Univerzity Hradec Králové. Ocenění převzal v pátek.

Žádaná publikace se setkala s velkým ohlasem u odborné i laické veřejnosti, která si vyžádala její opětovné vydání. To  se na knižních pultech objevuje právě v těchto dnech. Kniha vznikla po deseti letech práce historiků a archeologů především z Univerzity Hradec Králové. Mapuje dějiny  východních Čech od pravěkých archeologických nálezů po celý středověk až do nástupu Habsburků.

Jedná se o kolektivní dílo, na němž se podíleli odborníci Historického ústavu a Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kunsthistorickou kapitolou přispěla i Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty. V čele autorského kolektivu stál  František Musil z Historického ústavu FF UHK, který zodpovídal za náplň knihy,  Ondřej Felcman působil jako editor.   (ot)