Stalo se tak i na jejich společných setkáních v závěru roku. Na některá byli přizváni i bývalí zaměstnanci, dnes již důchodci. Ti se však na vytváření dobrého jména Univerzity Hradec Králové (UHK) podíleli řadu desetiletí. Někteří zde začínali v době, kdy zdejší vysoká škola byla monofakultní Pedagogickou fakultou, která připravovala na potřeby praxe budoucí učitele.

Stálo mnoho úsilí, než se podařilo školu proměnit ve vícefakultní, kterou dnes tvoří Filozofická fakulta, Fakulta informatiky a managementu, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Ústav sociální práce. Na UHK se také vzdělává mnohem větší počet vysokoškoláků z České republiky a dokonce i ze zahraničí. Na jejich přípravě se také podílí obdobně větší počet učitelů i dalších zaměstnanců. Stále se zdokonaluje i jejich kvalifikační složení, přibývá i počet profesorů, docentů, doktorů a doktorandů.

Roste centrum škol

Tomu musí odpovídat i prostory pro vzdělávání. Pamětníci pracovali v historických budovách v centru i na okrajích města. Nyní se zájmem sledují pohyb studentů v blízkosti nově vznikajících krásných budov nedaleko Farmaceutické fakulty a silničního okruhu u fakultní nemocnice. Nově vznikající budova Přírodovědecké fakulty zde roste obdivuhodným tempem a její vybavení výrazně usnadní výuku studentů potřebných přírodovědných oborů. Blízko za okruhem u nemocnice ostatně vznikají další budovy pro potřeby Lékařské a Farmaceutické fakulty, takže zde roste výrazné centrum hradeckých vysokých škol.

Čas kvapí velmi rychle a práce se na těchto proměnách projevuje. Například před deseti lety se od Pedagogické fakulty oddělila Filozofická fakulta, která též spolu s Archeoparkem ve Všestarech rychle vstoupila do povědomí odborné i laické veřejnosti.

Další úkoly čekají

O minulých výsledcích i blízké realitě promlouvali s odboráři rektor UHK Josef Hynek, prorektorka Monika Žumárová a předseda odborů Josef Lounek. Při několika setkáních odborářů s vedením UHK byli odměněni i životní a pracovní jubilanti fakult, čímž obě strany symbolizovaly, že mají o současné i minulé pracovníky trvalý zájem.

Na nová vedení fakult i celé Univerzity Hradec Králové čekají další velké úkoly. Blíží se totiž volby jak rektora, tak i děkanů některých fakult. Práce na zkvalitňování přípravy vysokoškoláků tak v Hradci Králové pokračují.

Čestmír Brandejs