Kromě ozdravných procedur nabízíme rovněž spoustu zajímavých akcí, o něž bychom se s veřejností rádi podělili. Tyto akce jsou realizovány prostřednictvím Občanského sdružení heřmánek dětem, které při stacionáři funguje pro pobytové děti, jejich rodiče a pro všechny zaměstnance.

Akce pod střechou střídají ty venkovní

Začátek roku 2013 patřil akcím „pod střechou" – stacionář navštívili herci s divadelním představením. Společně jsme také vyrazili do Galerie moderního umění, kde si děti zkusily  vyrobit oblečení z papíru, a také jsme „pekli" dřevěné koláčky, které si děti obarvily podle své fantazie.

Duben patřil muzikohraní a muzikoterapeutickému působení. Nepropásli jsme ani dětský program hradeckého Majálesu, kam nás pozvali studenti Pedagogické fakulty UHK. K Mezinárodnímu dni dětí jsme pro naše malé pacienty připravili jízdu hradeckým výletním vláčkem a před koncem školního roku jsme vyrazili na výlet za zvířátky do ZOO Dvůr Králové.

Oslava výročí 25 let ve velkém stylu

S dětmi, které od září přecházely do školek a pobyt u nás ukončily, jsme se rozloučili karnevalem. V červnu se ve stacionáři konala velká sláva – uspořádali jsme Den otevřených dveří u příležitosti výročí pětadvaceti let od vzniku stacionáře. Přivítali jsme naše bývalé svěřence, kteří již navštěvují mateřské školy. Nechyběla legrace v podobě klaunů, mnoha hostů a vystavovatelů zajímavých věcí, které se týkají dětí a jejich zdravého vývoje.

Co je nejpříjemnější? Vánoční besídka

Tři krásné podzimní dny jsme strávili na ozdravném pobytu v Peci pod Sněžkou. Před koncem roku 2013 proběhlo focení dětí, navštívili jsme adventní výstavu v Lochenicích a zhlédli jsme vánoční divadelní představení. Prosinec jsme společně uzavřeli nejpříjemnější akcí – vánoční besídkou pro rodiče, kde kromě našich starších dětí vystoupily i děti z MŠ Lužická v Hradci Králové. Všichni jsme si společně zazpívali, zasmáli se při vystoupení klaunů a nechyběly ani dárečky – však jsme byli celí rok hodní a pilní.

Nejlepší odměna? Šťastné tváře dětí

Zvláštní poděkování za celoroční spolupráci patří občanskému sdružení Zdravotní klaun a občanskému sdružení Loutky v nemocnici, která nás ve stacionáři pravidelně navštěvují a starají se o naši dobrou náladu a celkově bez nadsázky taktéž přispívají k léčebné péči.

Dále děkujeme všem, kteří se finančně podílejí na chodu našeho občanského sdružení a připravují tak příjemné akce nemocným a postiženým dětem. Jejich šťastné tváře jsou nám tou největší odměnou.

Kateřina Šimáčková