Hrozí kvůli hromadným výpovědím lékařů omezení provozu nemocnice?
Myslí si, že lékaři opravdu odejdou?

Roman Prymulaodpovídal ve čtvrtek 20. lednaod 10 do 11:20 hodin.

Začátkem března mám termín porodu. Mohu být klidná, nebo se mám bát, že nebude nikdo, kdo by mě odrodil? (Martina L.)

Tak, jak se snažíme zabezpečit jednotlivé segmenty péče, tak v případě porodnice bychom chtěli kapacitu mírně navýšit, abychom zvládli nápor z okolních uzavíraných porodnic.
Jak to plánujete? Bude nás po 1. březnu víc umírat ve vaší nemocnici, protože nedokážete poskytnout odpovídající péči? (Petr Hanza, Hořice)
Jisté riziko tady je. Já stále doufám, že při zdravém rozumu dojde k dohodě centrálně. Pokud by všichni dodrželi své výpovědi, včetně solidarity těch, kteří neodchází a nechtěli by nastupovat do přesčasových služeb, mám určitou obavu, že v oblasti neonatologie a chirurgie by k určitému ohrožení a zvýšení rizika úmrtí dojít mohlo.

Stále se hovoří o nízkých platech lékařů, zajímalo by mne, kolik je průměrný plat primáře a lékaře bez atestace? Kolik hodin navíc musejí měsíčně odsloužit?
(Evžen)
Průměrný plat lékaře ve FNHK se pohybuje na hranici 62 000 Kč a individuálně se liší od nastupujícího lékaře za 18 000 Kč až po přednosty největších klinik na hranici zhruba 100 000 Kč. Je však třeba říci, že toto je hrubý plat, který zahrnuje úplně všechno včetně grantových prostředků a hlavně přesčasů. Průměrný objem přesčasů se pohybuje kolem 60 hodin za měsíc.

Jak se díváte jako lékař i jako ředitel na akci Děkujeme, odcházíme? Dal vy byste sám výpověď, kdybyste nebyl ředitel nemocnice?
(Nováková)
Skutečnost, že platy v českém zdravotnictví jsou výrazně podhodnoceny, je nepochybná. Žijeme v demokratické společnosti, takže s určitými nátlakovými akcemi musíme počítat a skutečností je, že za celou dobu od revoluce v této oblasti nedošlo k jakémukoliv systémovému posunu. Tím nechci říci, že by nedocházelo k nárůstu platů. Na druhé straně načasování celé akce není úplně nejšťastnější, v době, kdy je třeba ve všech oblastech výrazně šetřit. Dovedu si představit odklady odložitelných výkonů, vůbec si však nedovedu představit, že by někdo v souvislosti s touto akcí zemřel. To by na celou akci vrhlo velmi negativní světlo. Já jsem osobně přišel z akademické sféry, lékařem u lůžka jsem v podstatě s výjimkou krátké praxe po škole nikdy nebyl. Osobně jsem jednoznačně pro konsenzuální jednání, nátlakové akce příliš nevyznávám.

Nemyslíte si, že akce Děkujeme, odcházíme je, jako kdyby lékaři drželi pacienty jako rukojmí?
(Honza)
Bohužel, ano. A to je skutečnost, která mne na celé akci výrazně vadí.

Víte, že na operačních sálech máte viry a bakterie? Co hodláte udělat pro to, aby si pacienti po operacích nemuseli léčit záněty?
(Lea)
Viry a bakterie jsou všudypřítomné a nemocniční nákazy se vyskytují po celém světě. Nemyslím si, že bychom v této oblasti měli výraznější problémy ve srovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními. Pobyt v jakékoliv nemocnici je z hlediska rizika nemocniční nákazy nepochybný. Aplikujeme klasické zásady dezinfekce a sterilizace a používání jednorázových materiálů.

Kolik má FN vlastně zaměstnanců? Lékařů, zdravotnického personálu a úředníků v kancelářích? Bude snižovat stavy? Nemyslím ovšem lékaře, kteří chtějí odejít sami.
(Jitka)
FN má zhruba 4800 zaměstnanců, z toho lékařů je 753, a pokud je přepočteme na celé úvazky, dosáhneme čísla 547. Velmi záleží na tom, jestli je nemocnice tzv. soběstačná, to znamená, že má svou prádelnu, stravování, úklid atd., nebo tyto činnosti nakupuje mimo nemocnici. My jdeme cestou soběstačnosti, která se nám zdá levnější. Na druhou stranu můžeme mít opticky více nezdravotnických pracovníků. To ale neznamená, že bychom měli vyšší poměr administrativních pracovníků. V dohledné době neplánujeme nějaké zásadní snižování personálu.

Dobrý den, kolik máte v současnosti lékařů a kolik z nich plánuje odejít, tedy podalo výpověď?
(J. P.)
Máme 753 lékařů, řada z nich je na částečné úvazky, takže přepočteně se jedná o 547 plných úvazků. Celkem k 1. 3. podalo výpověď 186 lékařů.

Jak hodnotíte působení pana Hegera ve funkci ministra zdravotnictví? Považujete jeho kroky za rozumné, nebo s ním v některých otázkách nesouhlasíte? (Jaroslava Medková)
Myslím si, že pan ministr Heger je jednoznačně muž na svém místě a má všechny předpoklady, aby se s funkcí ministra dobře popasoval. To, co já vnímám jako základní problém, jsou mantinely, které mu dává politický mandát, a strany, které ho na tento post nominovaly. Z toho důvodu jsou některá jeho vyjádření či opatření nekonzistentní v čase, ale s tím každý, kdo se vydá do vysoké politiky, asi musí počítat. Domnívám se tedy, že řadu záležitostí by on sám osobně bez politického tlaku kolem řešil jinak.

Vše o dění v hradecké fakultní nemocnici čtěte zde.
Zajímají vás odchody lékařů? Veškeré info najdete zde.