Svatý Florián patří mezi nejpopulárnější světce. Jeho památka se slaví 4. května. Světec je patronem hasičů, kominíků a zedníků, chrání proti požárům a vodě. Floriánovo „hasičství“ je třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která hasí vyprahlost a zlo.

V Opočně jsou k vidění mimo jiné hasičské háky, které patřily k nejstaršímu hasebnímu nářadí. Zaujme jistě hadice na vnitřní rozvod požární vody s plnoproudou proudnicí.

Vnitřní rozvod vody byl na zámku zřízen pravděpodobně při rekonstrukci interiérů kolem roku 1913. Hadice poprvé použil Holanďan van der Hayde v roce 1672. O jedenáct let později byla představena první stříkačka vybavená hadicemi sešitými z kůže. První plátěné hadice vyráběl v Německu pláteník Exke v roce 1720.

Zakrátko se začaly používat hadice bezešvé, tkané na stavech – jejich princip je využíván dodnes.