Přednesl jsem svoji představu o vývoji zdravotnictví, mluvili jsme také o úhradové vyhlášce. Diskutovalo se rovněž o hrazení nadstandardů, kde je potřeba, aby to bylo řádně zajištěné. Případné připlácení musí být v souladu s ústavou, která předepisuje, aby to řešil zákon. Druhý pilíř, o kterém jsme jednali, je nová definice toho, co je správný medicínský postup v zákoně o péči, kde je potřeba implementovat, že péči nelze donekonečna poskytovat bez jakéhokoliv omezení, jak to umožňuje rozvoj medicíny. Lékaře to staví do situace legislativní nejistoty, že někomu, komu usoudí, že je to nejpotřebnější člověk, péči umožní, a na někoho se nedostane. Další klíčovou věcí je postavení zdravotních pojišťoven, které musí získat větší míru pravomocí, ale také odpovědnosti za peníze, které obhospodařují­. (čer)