Paní Monika také prožila „zlé" časy. Zoufalá zatelefonovala před rokem o prázdninách. Chování přítele, otce jejich pětiletého syna, se vyhrotilo v intenzivní  psychické  týrání. Podezírání, osočování, obviňování, výslechy. Vulgární nadávky a ubíjející žárlivost překročily hranici únosnosti. Když ji fyzicky napadl, rozhodla se hledat pomoc.

„Den před osobní schůzkou u nás v Intervenčním centru paní Monika telefonovala, že nepřijde. Její synek vážně onemocněl, a tak chtěla veškerou energií věnovat jemu. Možná také věřila, že se péčí o dítě zlepší i její vztah s přítelem,"  říká vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím Mgr. Lenka Hodková Chválová. „Upozorňovali jsme paní Moniku na možná rizika. Ale vnímali jsme, že paní Monika chce dát partnerovi ještě šanci. To je obvyklé."

Asi za měsíc paní Monika rozrušeně telefonovala znovu. Šla právě od lékaře, který ji ošetřil poranění hlavy. Řekla příteli, že se s ním chce rozejít, a tak ji napadl. Policie věc pouze postoupila přestupkové komisi města, partnera bohužel nevykázala ze společného obydlí. Monika hledala pomoc. Přijala nabídku k osobní návštěvě Intervenčního centra.

Při první konzultaci popisovala, jak ji přítel dlouhodobě ponižuje, nadává, škrtí, fackuje a vyhrožuje zabitím. Dále uváděla, že ničí věci v bytě, který je ve výlučném vlastnictví paní Moniky, krade její peníze, demoluje zařízení, které potřebuje ke své práci. Měla strach o zdraví syna, který byl často násilnému jednání svého otce přítomen.

Na základě konzultací se sociální pracovnicí a právní poradkyní v Intervenčním centru podala k soudu návrh na vydání předběžného opatření na vykázání partnera a zákaz kontaktování své osoby. K návrhu přiložila policejní protokoly, lékařské zprávy, čestná prohlášení svých rodičů, kteří byli svědky agresivity přítele, zprávu psychologa o zhoršujícím se psychickém stavu v důsledku jednání partnera, fotografie poničených věcí v bytě. Soud návrhu vyhověl a vykázal bývalého přítele na 30 dní ze společného obydlí.

Paní Monika poté podala k soudu žalobu na vyklizení bývalého přítele z bytu a návrh na úpravu poměrů k nezletilému synovi, ve kterém žádala jeho svěření do své péče. Zkontaktovala v místě bydliště i sociální pracovnici orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).

„V průběhu třicetidenní lhůty ji ale bývalý přítel opakovaně kontaktoval vulgárními SMS i telefony. Rozhodla se informovat policii a s pomocí právní poradkyně Intervenčního centra vyhotovila návrh na prodloužení doby vykázání a zákazu kontaktu, kterému soud vyhověl a prodloužil lhůtu na 6 měsíců. Asi za tři měsíce bylo v plném rozsahu vyhověno žalobě na vyklizení, teprve po pravomocném soudním rozhodnutí si bývalý partner odvezl definitivně své věci z bytu. Nezletilý syn byl rozhodnutím opatrovnického soudu svěřen do výlučné péče paní Moniky, otci byl umožněn obvyklý styk," říká Lenka Hodková Chválová.

Při poslední návštěvě byla již paní Monika klidná a usměvavá. Překonala a vyřešila velký problém a žije v klidu. Psychický stav syna se výrazně zlepšil. K občasným naschválům partnera dochází již jen při předávání syna. Snad jde o relativně šťastný konec.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, středisko Oblastní charity Hradec  Králové,  poskytuje bezplatnou odbornou pomoc – sociální, psychologickou a právní –  lidem z Královéhradeckého kraje. Více na www.charitahk.cz.