Zjištěn byl výskyt geohelmintů (hlístic). Pozitivní byl jeden z pěti odebraných vzorků. Nicméně i takto byl písek vyhodnocen jako hygienicky závadný. Krajská hygienická stanice tak zahájila správní řízení s provozovatelem hřiště, kterým je město Hradec Králové prostřednictvím Technických služeb. Ty jednaly neprodleně a písek byl do několika dnů odtěžen a vyměněn za nový.

„Rychlost a pečlivost sanace pískoviště ze strany Technických služeb velmi oceňuji,“ říká stěžovatel Rudolf Havelka. „Bohužel jsem obdržel negativní reakci vedení Technických služeb na podnět k opatření dětských hřišť nízkými ploty, které by do značné míry zabraňovaly jejich znečištění jak výkaly koček, tak psů.

Takto jsou oplocena všechna dětská hřiště například v Mladé Boleslavi, k velké spokojenosti tamějších obyvatel. V této věci iniciuji petiční kampaň určenou vedení města“. Souvisejícím problémem je také krmení potulných koček, které jsou krmeny - v rozporu s městskou vyhláškou - nezodpovědnými obyvateli města.

Městská policie Hradce Králové v těchto případech ochotně prověřuje podněty obyvatel a monitoruje možnost odchytu koček. Tyto jsou po veterinárním vyšetření, očkování a odčervení opět vypuštěny do původní lokality. „Není to ideální stav, ale alespoň jsou takto zvířata pod veterinární kontrolou a rodiče se nemusejí tolik obávat šíření nakažlivých nemocí a parazitů, jejichž hostitelkami kočky právě často jsou,“ dodává Havelka.