Nejinak to je i v našem regionu. Krajský soud v Hradci Králové se v počtu podaných návrhů na oddlužení pohybuje na třetím místě za Ostravou a Ústím nad Labem.

Také v Hradci nechybí poradna pro lidi v tísni

Bezplatné dluhové poradenství v krajském městě poskytuje Poradna pro lidi v tísni Oblastní charity v Hradci Králové.

„Variantu osobního bankrotu při řešení tíživé finanční a sociální situace volí v poslední době většina příchozích dlužníků. Ne vždy však splňují všechny podmínky oddlužení. Zájemcům pomáháme s vyplněním insolvenčního návrhu, poradíme, jak komunikovat s insolvenčním správcem, metodicky je provázíme v průběhu oddlužovacího procesu,“ říká dluhový poradce Roman Binder.

Zatímco v loňském roce připravili pracovníci poradny na insolvenční řízení 20 klientů, letos je to již 41. Je to více než stoprocentní nárůst a podle současné frekvence přicházejících žadatelů o pomoc je jisté , že se tento růst ještě o další procenta zvýší. Kromě dvou návrhů, které stáhli žadatelé ještě před rozhodnutím soudu, byl všechny podané insolvenční návrhy soudem přijaty a schváleny.

Řeč statistiky

Do poradny přicházejí celkově více ženy, v případě žadatelů o oddlužení to je 65 procent, věkový průměr u obou pohlaví je shodně 47 let. Dlužníci mají průměrný čistý měsíční příjem 12 tisíc korun, což v mnoha případech pro osobní bankrot nedostačuje. Proto má skoro třetina z nich uzavřenu Smlouvu o důchodu ve výši přibližně tři tisíce korun. Dluhy jsou průměrně v sumě 580 tisíc korun (10 závazků u 7 věřitelů). Měsíční splátka pro insolvenční řízení se pohybuje ve výši 4600 korun a pohledávky věřitelů jsou v průměru uspokojeny z padesáti procent.

Více než třetina žadatelů nemá klasický příjem ze zaměstnání, nebo z podnikání, ale jsou to příjemci důchodových dávek (starobní, invalidní), ženy na mateřské dovolené, nemocní nebo nezaměstnaní.

Mezi nejčastější důvody, proč se tito lidé dostali do dluhové pasti, je ztráta zaměstnání nebo problémy zaměstnavatele s vyplácením mzdy, nemoc a zdravotní problémy v rodině ( i péče o blízké), ztráta partnera (úmrtí, rozvod), neplacení výživného pro rozvedené nebo svobodné matky.

Existuje i určité procento těch, kteří se do dluhů dostali vlastní lehkomyslností, důvěřivostí, naivitou, ale tyto případy jsou v menšině.

Základní podmínky pro oddlužení

Osobní bankrot může vyhlásit pouze fyzická osoba nepodnikatel, dluhy by neměly pocházet z podnikání (v tomto směru se judikatura vyvíjí a v některých případech připouští nepatrné dluhy z dřívější výdělečné činnosti). Žadatel musí během pětiletého oddlužovacího procesu uhradit minimálně 30 % závazků, které má u svých věřitelů. Z toho vyplývá, že k tomu musí mít adekvátní příjem.

Dále musí mít dlužník nejméně dva věřitele a musí být v prodlení s jejich splácením více než 30 dnů, neměl by oddlužení využít k nepoctivým záměrům. Samozřejmě existuje řada dalších předpokladů pro úspěšné absolvování insolvenčního řízení. O tom, zda splňujete podmínky pro osobní bankrot se můžete informovat v poradně.

Poradna spolupracuje s krajským soudem

„Za vysoké procento povolených oddlužení u našich klientů vděčíme spolupráci s pracovníky Krajského soudu v Hradci Králové, kteří se insolvencí zabývají. Máme to štěstí, že můžeme konzultovat sporné a nejasné případy našich klientů. Chtěl bych poděkovat zejména Jolaně Maršíkové za její čas, rady a společné hledání možných variant, jak lidem ve finanční tísni pomoci,” říká Binder a pokračuje „Oceňuji každoroční seminář k aktuálním změnám v oblastí insolvence pro pracovníky pomáhajících profesí, pořádané kurzy, ale zejména možnost emailové komunikace v případě potřeby.“

Vybírejte pečlivě

Pomoc s oddlužením nabízí řada společností, firem a poradců. Jejich inzerce a reklamy nás obklopují na každém kroku. I oni nabízejí pomoc při přípravě osobního bankrotu, účtují si však za to nemalý honorář, který se může vyšplhat až do výše dvaceti tisíc korun.

Řada podnikavců si vymýšlí různé certifikáty kvality, zaštiťuje se různými doporučeními, právním zázemím a snaží se tak navenek působit věrohodně.

Konkurence v této oblasti je dnes velká, a tak se tyto firmy navzájem pomlouvají, zveřejňují smýšlené happyendy svých zákazníků. Naštěstí je dnes na internetu dostatek informací, kde můžete na různých diskusních fórech zjistit skutečnou pravdu o nabízené pomoci.

Pokud budete mít zájem o více informací nejen v této oblasti, můžete využít návštěvu Poradny pro lidi v tísni v rámci Dne otevřených dveří 29.listopadu 2011 v době od 9.00 do 15.00 hodin v Kotěrově ulici č. 847. Tato akce je organizována společně s Intervenčním centrem při příležitosti Mezinárodního dne proti násilí páchaného na ženách. Více informací hledejte na stránkách www.charitahk.cz.

(rb)