Ředitel HZS KHK František Mencl a ředitel KVS Aleš Hantsch svým podpisem stvrdili základní pravidla při komunikaci a oznamování mimořádné události mezi oběma institucemi, koordinaci veterinárních asanačních činností, jako je sběr, odvoz a neškodné odstraňování konfiskátů živočišného původu, dále dezinfekce, deratizace, popřípadě i dezodorizace a spolupráce při odchytu toulavých zvířat.

Dohoda o plánované pomoci na vyžádání zavazuje obě strany ke vzájemné spolupráci a součinnosti v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) při provádění záchranných a likvidačních prací v rámci IZS, ochranných a zdolávacích opatřeních při výskytu nebezpečné nákazy či nemoci přenosné ze zvířat na člověka, nebo hrozí-li nebezpečí jejího šíření.   (hzs)