Pochod připravený Českou asociací sportu pro všechny – TJ SPV Malšovice.Připravila ho Česká asociace sportu pro všechny – TJ SPV Malšovice. Startovalo se tradičně na konečné autobusové linky č. 9. Trasa na šest, jedenáct, čtrnáct nebo osmnáct kilometrů končila u hradiště v blízkosti lesního hřbitova. Kdo chtěl, mohl jet i na kole. Účastníci pochodu si zopakovali zásady správného chování v lese, překonávali nejrůznější překážky v podobě přeskoku přes příkop, běželi terénem, házeli na cíl, chodili na chůdách nebo se snažili splnit úkol v podobě zdolání části cesty lesem v tichosti. Neodmyslitelnou součástí pochodu byly pohádkové postavičky a pozorování lesního prostoru.

„Letošního ročníku pochodu se zúčastnilo na dvanáct set zájemců. Pokud vše dopadne dobře a budeme mít dostatek pořadatelů, zorganizujeme příští rok kulatý čtyřicátý ročník Perníkové chaloupky," uzavřela za pořadatele Růžena Ryglová.

Eva Ženíšková