Dostáváme dopisy k Vánocům a k začátkům prázdnin jejich školní hodnocení s dopisem.

Školní rok v Indii začíná v červnu a končí v březnu. Příspěvek na jedno dítě na školní rok činí pět tisíc korun.Tato částka se používá na úhradu nákladů spojených se školní docházkou dětí z chudých indických rodin. Jde o školní pomůcky, školní brašnu a uniformu, stravu, dětský prázdninový tábor, dárek k Vánocům a k narozeninám a případné lékařské ošetření.

Zástupce dětí z naší školy předaly v Charitě v Hradci Králové částku deset tisíc korun, aby Lukas i Renita mohli pokračovat i další školní rok ve studiu.

Těšíme se zase na jejich vysvědčení i dopisy, ve kterých nám vždy děkují a jsou vděčni, že mohou stále do školy chodit. Sami pak doma učí negramotné rodiče i sourozence. Přejeme jim hodně úspěchů a radosti v dalším studiu.

Naďa Trojanová, ZŠ a MŠ Jana Pavla II. Hradec Králové