Ráno osmáci děti vyzvednou, pohrají si s nimi v hernách a připraví si pro ně program ve školní tělocvičně. Malí předškoláci se poté jdou podívat do prvních tříd, aby viděli, co všechno se budou příští rok učit. Následně jim žáci osmých ročníků udělají krátkou exkurzi po škole. Zkušení osmáci ukazují žáčkům nejen vyzdobené třídy a vybavené odborné učebny, ale mohou s nimi nahlédnout i do tříd během výuky. Nakonec si děti nakreslí obrázek, na kterém mohou vyjádřit pocity z návštěvy školy.

Tento způsob, jak ukázat dětem z mateřských škol, co je čeká a nemine, ZŠ Štefánikova praktikuje již několik let. Návštěva má pozitivní ohlasy jak ze strany mateřských škol, tak ze strany žáků ZŠ Štefánikova, neboť i pro ně je to zajímavá zkušenost.

Veřejnost bude mít možnost navštívit ZŠ Štefánikova 7. prosince, kdy se bude konat Den otevřených dveří.

Věra Andrejsová