Na pondělí 16. června navíc připadl mezinárodní Den afrického dítěte, což tvořilo vhodný impuls pro níže uvedené aktivity školy.

Tématika pomoci africkým dětem se stala nejen náplní výstavy, ale také důležitou součástí projektu, kterému se MŠ Kamarád v tomto roce věnovala.

Projekt Africké dítě

Školní projekt se uskutečnil v květnu a červnu 2014 a děti na něm pracovaly asi tři týdny. Měly možnost dozvědět se více informací a zajímavostí z afrického kontinentu, používat netradiční kreslířské metody evokující „africký" styl (kresba hlínou, na dřevo…), vytvářet vlastní masky, korále, pomalovat si obličej či zabubnovat si na pořádné bubny v „africkém" rytmu. Nejen pro tento projekt ve školce vyrobili vlastní bubny z plastových barelů, které jsou nadšenými dětmi velmi využívané. Vedle toho měly děti možnost vyzkoušet si také africké bubny originální – ty zapůjčila Jitka Jägerová, která pobývala rok v Zambii a díky níž byla poskytnuta možnost předávat dětem informace takříkajíc „z první ruky".

Projekt vyvrcholil výše uvedenou výstavou dětských prací (expozice věnovaná africkému dítěti), která se těšila zájmu hradeckých spoluobčanů. Mimo jiné ji návštěvou podpořil i primátor města Zdeněk Fink.

Prodej panenek

Návštěvníci si mohli prohlédnout různorodé práce, kterými se děti zabývaly ve škole v průběhu celého roku. Vedle prací na běžnější témata byly k vidění i ty s africkými motivy, jako jsou masky, korále a výtvarná díla ze školního projektu, zaměřeného právě na africké dítě. V neposlední řadě byly k vidění také „africké" panenky, které vytvářely děti spolu s rodiči, a které byly určeny k prodeji při vernisáži expozice. Vybrané peníze posloužily Nadačnímu fondu One More Day for Children, jehož zakladatelem je Jiří Pergl. Panenky, které se neprodaly, poputují společně s kancelářskými potřebami do dětského domova.

U příležitosti zahájení výstavy byly také mezi návštěvníky vernisáže vybrány školní psací potřeby, které budou v rámci podpory afrického školství a vzdělávání dětí poslány do právě postaveného dětského domova ve městě Doldol v oblasti Laikipia v Keni, který vyrostl díky Nadačnímu fondu One More Day for Children.

Hlavním cílem projektu bylo uvědomit si, že ne všechny děti na Zemi mají rovnocenné podmínky. Děti se během zmíněného období naučily chápat problémy i kulturu jiných, utvářet mezilidské vztahy a chápat nutnost pomoci.

Michaela Konečná