Nejprve jsme se v pátek sešli na dvoře školy a vyrazili jsme do vzdálené Francie. Díky obětavému nasazení řidičů jsme už druhý den mohli po noční jízdě navštívit funkcionalistickou kapli Notre Dame du Haut v Ronchamp, mistrovské dílo francouzsko-švýcarského architekta Le Corbusiera. Z Ronchamp jsme přejeli do hlavního města regionu Franche-Comté, Besanconu.

Ochutnávali sýr

Hradbami obehnané město je unikátní svým zachovalým středem a citadelou zapsanou v seznamu světového dědictví UNESCO. Po prohlídce tohoto urbanistického klenotu jsme zamířili do sýrárny v Poligny, jedinečné svou výrobou pro tento region typického sýru Comte. V místním muzeu se nám dostalo i degustace tohoto výtečného sýra a dozvěděli jsme se vše o výrobě této pochutiny.

Po příjemné zastávce jsme se přesunuli do Lyonu, kde jsme přespali v hotelu. Po noci strávené v měkkých postelích jsme si prohlédli historické jádro Lyonu, navštívili jsme galerii moderního umění a v odpoledních hodinách jsme zamířili do rodin našich korespondentů v Avignonu.

Dědictví UNESCO

Pondělního rána jsme se vydali na pěší výlet do města Villeneuve lez Avignon, situovaného na protějším břehu řeky Rhony než Avignon. Tam jsme si prohlédli místní centrum současného divadla Chartreuse, zřízené v prostorech bývalého kartuziánského kláštera. Odpoledne patřilo divadelnímu představení „À la renverse" na národní scéně v Cavaillon. Následoval večer v rodinách.

Následujícího dne jsme se věnovali poznávání Avignonu prostřednictvím hry, připravené pro nás studenty Lycée Frederic Mistral, po které jsme navštívili i perlu na koruně tohoto města, slavný Papežský palác, zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Vpodvečer se konalo společné divadelní představení studentů našeho i avignonského gymnázia.

Přehlídka stavitelství

Dalšího rána jsme odjeli z Avignonu, abychom mohli navštívit Nimes, město známé svými římskými památkami, v první řadě arénou, Augustovým chrámem a starou strážní věži Tour Magne. Z Nimes to už poté bylo jenom kousek cesty k akvaduktu Pont du Gard, monumentální přehlídce římského stavitelství, do dnešních dnů perfektně zachovalému přivaděči vody pro Nimes. Po návratu a krátké pauze s rodinami jsme šli do kina, kde jsme zhlédli americký film Lost River.

Během dne došlo k drobné změně v programu konce týdne, a tak jsme čtvrteční ráno zahájili návštěvou Lycée Frederic Mistral, kde jsme se zúčastnili vyučovacích hodin, abychom poznali běžný život francouzského studenta. Po obědové pauze jsme se vydali do malebného městečka Baux de Provence, kterému dominuje rozlehlý hrad na skalním ostrohu nad městem. Město je však unikátní také bauxitovými lomy, které se nachází v jeho okolí, a atrakcí zvanou Carrières de Lumières. Jedná se o strhující audiovizuální show, promítanou na stěny lomu, která nám všem vyrazila dech. Následoval návrat do Avignonu a večer strávený v rodinách.

Bujarý karneval

Posledního rána v Avignonu jsme vyjeli na východ, do města Fontaine de Vaucluse. V městě se nachází zdroj řeky Sorgues, pátý nejsilnější vodní zdroj světa a jedinečná přírodní památka. Z města jsme zamířili do pitoreskního kláštera L´Abbaye de Sénanque vévodícího údolí zalitému levandulovými poli. Po krátké zastávce ve městě Gordes a po delší v supermarketu na předměstí Avignonu jsme se zúčastnili karnevalu pořádaného Lycéem Frederica Mistrala. Po této bujaré slavnosti přišel čas na poslední večer v Avignonu, strávený ve společnosti našich korespondentů.

Sobotní ráno poznamenala spousta slz, které vyplakali čeští i francouzští studenti při dojemném loučení před autobusem. Když však oschlo poslední oko a poslední kapesníček si našel cestu zpět do kapsy, opustili jsme Avignon. Ne však na sever, směrem do Čech, ale směrem opačným do Marseille, druhého největšího města Francie, významného přístavu na břehu Středozemního moře.

Z lodi viděli útesy

V tomto živoucím městě jsme poobědvali a poté jsme vyrazili na vyhlídkovou plavbu po útesech Calanques. Po krátkém rozchodu jsme pak vyrazili na dlouhou cestu do naší domoviny, kam jsme dorazili v neděli okolo poledne po noci strávené v autobuse.

Na závěr bych jménem studentů poděkoval Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy, která zaštituje projekt Comenius, a naší profesorce Petře Kutmonové, bez jejíhož úsilí a tvrdé práce by tento zájezd nikdy nebyl možný.

Kryštof Žáček, student kvarty A, Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové