Ve čtvrtek 26. května se zde uskutečnil projektový den určený chlapcům a dívkám 7. ročníku. Ten pro ně připravila učitelka občanské výchovy, která ve svých hodinách seznamuje děti s riziky a problémy sociálně patologických jevů.

Deset šestičlenných skupinek procházelo deseti stanovišti a ověřovalo si své znalosti nebezpečí drog, kouření, alkoholu, šikany atd. O tom, že žáci plnili své úkoly se zaujetím, svědčí jejich závěrečné zprávy, které na konci projektového dne vypracovali.

„Projektový den se nám líbil. Byl zajímavý a poučný. Během celého dopoledne panovala klidná a pohodová nálada, zaujalo nás téma dne. Atmosféra byla vždy veselá a zábavná, skoro ze všech stanovišť jsme si vzali nějaké ponaučení. Dozvěděli jsme se, že alkohol a cigarety jsou velmi drahá záležitost. Zaujalo nás, kolik nebezpečných situací existuje. Nejvíce se nám líbila fyzika s alkoholem a hudebka s drogami. Zaujaly nás způsoby braní drog, nebezpečí na internetu a milý a vtipný přístup deváťáků."

S organizací projektového dne totiž učitelce pomáhali žáci 9. A, kteří se své úlohy zhostili na výbornou. O spokojenosti s akcí svědčí jejich vlastní slova: „Bylo to moc super. Škoda, že to nebylo i pro nás, byl to fajn nápad. Bylo to zábavné a zároveň poučné. Děti se snažily a otázky, které jsme jim pokládali, vyřešily bez problémů. Také jsme se dozvěděli nové věci. Skupiny pracovaly v klidu, snažily se, moc se nám to líbilo a klidně bychom si to zopakovali. Rádi bychom měli více takových dnů. Doufáme, že si z toho žáci něco vzali a poučili se třeba ze svých chyb. Doufáme, že to všem něco přineslo, a obdivujeme učitele za trpělivost při klasických hodinách."

Iva Myšková