Jedná se o zcela unikátní projekt, podporovaný částkou přes dva miliony korun magistrátem města, který nepřetržitě funguje již deset let. Účastní se ho dvanáct hradeckých škol a poslední (již 15.) navštěvovaly od října do konce roku tři stovky seniorů, jejichž patrony a učiteli se stalo 190 žáků základních škol.

Největší zájem byl v ZŠ Bezručova, kde studium zahájilo 75 posluchačů, o které pečovalo 36 žáků. Všichni jsou svěřenci učitele Zdeňka Kobera, autora skript, podle kterých kurzy na všech školách v kategorii „začátečníci", „pokročilí" a na třech školách i kurzy „úpravy digitální fotografie" probíhají.

Slavnostní závěr

Zakončení všech kurzů se koná již tradičně v jídelně ZŠ Jiráskovo náměstí a je pro absolventy velkou slavností. Na začátku proběhne kvalitní kulturní vystoupení místních žáků, kteří během několika málo dnů nacvičili a předvedli pestré pásmo písní, tanců a baletu, kterému nadšeně aplaudovala zcela zaplněná jídelna školy. Vlastní vyřazení absolventů suverénně moderovala vedoucí odboru školství magistrátu města Alena Synková. Představila zástupce pořádajících škol a dala jim možnost vyjádřit svůj názor na tento způsob výuky dovedností s počítačem. Své dojmy přidali i vyučující žáci a samotní senioři.

Na všech stranách panovala vzácná shoda v názoru na prospěšnost takové mezigenerační spolupráce. Zaujal názor učitele Stanislava Kašpara ze ZŠ Plotiště nad Labem, kde se jim osvědčila výuka rodinných příslušníků - prarodičů a vnoučat.

Zájem neklesá

Po předání účastnických diplomů následovala živá debata mezi žáky - seniory i jejich patrony a k tomu všem bylo podáno malé občerstvení připravené kuchařkami hostitelské školy.

K průběhu posledního cyklu vedoucí odboru školství hradeckého magistrátu Alena Synková sdělila: „Základní myšlenka kurzů je naučit starší generaci používat informační  a komunikační technologie a zároveň nenásilně sblížit mladou generaci s generací starší. Naplnění tohoto záměru by nebylo možné bez podpory vedení škol a učitelů informatiky, kteří nejdříve naučí práci s počítačem své žáky, a ti jsou později schopni předat své dovednosti s porozuměním a trpělivostí starší generaci. Že je to dobrá myšlenka, potvrzuje skutečnost, že zájem seniorů ani po tolika letech neklesá a stejně tak je stabilní i podpora vedení škol i vyučujících žáků. Proto i v roce 2016 chystáme pokračování kurzů a věříme, že se opět setká se zájmem i podporou všech zúčastněných."

Oldřich Suchoradský