Aby to dětem lépe uteklo, šly se podívat, jak tesaři před katedrálou ručně obdělávají dubové trámy.

Jeden tesař se skupiny ujal a ukázal dětem práci se sekyrami a způsob jejich použití. Děti si na památku odnesly každé kousek odštípnutého dřívka. Poté se všichni vrátili zpět, neboť od jeřábu již instalovali lana na báň. Netrvalo dlouho a všichni se dočkali jejího postupného vyzdvihnutí až na vrchol Bílé věže.

Děti vše nadšeně sledovaly. O celé události si všichni ve škole již předem povídali, takže také vědí, že v makovici jsou mezi ostatními zajímavostmi uloženy i dobové noviny z návštěvy Jana Pavla II. v Hradci Králové, které škola městu poskytla.

Naděžda Trojanová, ZŠ a MŠ Jana Pavla II., HK