Jednalo se o praktické zkoušky a obhajoby maturitních prací. Obhajoby probíhaly buď formou písemné práce, nebo například u výtvarné výchovy se malovaly a kreslily obrazy.

Praktické zkoušky se skládaly z informatiky, hudební výchovy a pedagogiky. U informatiky se prezentovaly praktické výstupy ve wordu, excelu a podobně.

U "hudebky" měli maturanti za úkol předvést nějakou hudební aktivitu s dětmi, přičemž dětské osazenstvo bylo sehráno skupinou studentů.

Ke zkoušce z pedagogiky si studenti před časem losovali otázky, na něž měli zpracovat praktický výstup. Ten pak maturitní komisi představili formou prezentace. Za úkol měli třeba detailně naplánovat akci na témata: Moje město, školní výlet nebo tábor. K prezentaci se kromě připravených slajdů používaly i různé pomůcky.

Další část maturit přijde na řadu od 2. do 4. května, kdy se konají státní písemné maturity z českého a anglického jazyka a z matematiky.

Ústní zkouška čeká denní studenty 16. - 18. května a dálkaře 23. - 26. května.

Kateřina Hegerová