Školským zařízením a pedagogickým pracovníkům se tak otevírá další možnost financování těchto vzdělávacích akcí, které byly ke dni 25. dubna 2008 zařazeny do systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a MŠMT jim udělilo osvědčení. Stejně tak i Oblastní spolek ČČK Hradec Králové byl akreditován jako instituce vzdělávající pedagogické pracovníky.

Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol tak u nás mohou absolvovat oba typy kurzů s jistotou, že jim školská zařízení kurz uznají a mohou jim ho i proplatit.

Základní norma zdravotnických znalostí je 20 hodinový kurz obsahující potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti pro poskytnutí zejména neodkladné předlékařské první pomoci a ošetření závažných stavů a zranění. Kurz Zdravotník zotavovacích akcí je 39 hodinovou normou, jejíž absolvování vyžaduje zákon pro následný výkon funkce zdravotníka na specifikovaných akcích, jako jsou školy v přírodě, semináře, vzdělávací akce, tábory, soustředění či další pobytové akce pro děti. Kurz obsahuje vyhláškou předepsané teoretické znalosti a praktické dovednosti z první pomoci, stavby a funkce lidského těla, hygieny a epidemiologie, zdravotnické dokumentace a základů záchrany tonoucího.

Všechny kurzy a školení Oblastního spolku ČČK Hradec Králové respektují národní Standardy první pomoci závazné pro výuku laiků v ČR a aktuální doporučení mezinárodních komisí pro neodkladnou péči a resuscitaci (ERC a ILCOR) Guidelines 2005.