Přímo tak byly zblízka k vidění druhy, které žijí v bezprostředním okolí obce a v blízkých lesích. Kromě vlastní ukázky jednotlivých druhů se povídalo o životě ptáků. Zároveň se žáci mohli seznámit i s dalšími způsoby sledování ptáků, a to jak různými typy dalekohledů, tak i s pomůckami ke sledování dutinových druhů ptáků a s moderními metodami měření výšek umístění hnízd na stromech.

Děti tak přímo viděly, jak moderní technika a vědecké poznatky pomáhají výzkumu ptačích druhů a obráceně, jak ptáci inspirují k vědeckým a odborným poznatkům a jejich praktické využití v životě lidí.

Povídání o ptácích s ornitologem v Libčanech.

František Bárta