Vítání ptačího zpěvu je název vycházek, které se uskuteční o sobotách 25. dubna a 2. května u rybníku poblíž letiště mezi Vrchlabím a Lánovem (za veterinární stanicí – směr Trutnov). Začátky přírodovědných vycházek jsou v 7.30, 9 a 10.30 hodin.

Pro zájemce je během dopoledne připraven odchyt a kroužkování ptáků, poslechnou si ptačí zpěv a poznají různé druhy ptáků. Pořadatelé účastníkům doporučují, aby si s sebou vzali dalekohled.

Tradice Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day) vznikla v roce 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí zpěv. Česká společnost ornitologická se k této mezinárodní akci připojuje již od roku 1992.

Jde o jakési symbolické vítání, kdy ještě před rozedněním se v mnoha zemích světa scházejí milovníci ptactva, aby se zaposlouchali do zvuků probouzející se přírody. (zr)