Oslavy se konají na hřišti místního fotbalového klubu.

Program:

 

8. – 10.00 sraz účasníků na fotbalovém hřišti, zahraje dechová hudba Táboranka

10. – 11.00 přivítání účastníků a vystoupení mažoretek

11. – 12.30 položení věnce u památníku padlých, možnost účasti na mši svaté, zahájení výstavy na faře s názvem Historie a současnost obce

12.30 – program na hřišti – vystoupí skupina Fidle, taneční skupina Karolína, country skupina Trosky, prohlídka obce (pěší, autobusem i koňským spřežením, exhibice místního jezdeckého klubu

od 16 hodin taneční zábava v místní hospodě.