V pátek 28. srpna
v Obřadní síni v Hradci Králové–Kuklenách:

11.30 Oldřiška Kábová
(1943, Hradec Králové)

V pondělí 31. srpna
v Obřadní síni v Hradci Králové–Kuklenách:

11.30 Prof. RNDr. PhMr. Karel Palát, CSc.
(1924, Hradec Králové)