V pondělí 31. srpna
v Obřadní síni
v Hradci Králové–Kuklenách:

10.45 Vilemína Sojková
(1916, Hrádek)
11.30 Prof. RNDr. PhMr. Karel Palát, CSc.
(1924, Hradec Králové)

V pondělí 31. srpna
v kostele sv. Anny v Kuklenách:

13.30 Anna Rejnartová
(1935, Hradec Králové)