V pátek 9. října v Obřadní síni

v Hradci Králové–Kuklenách:

10.00 Ing. Miroslav Jireček
(1942, Hradec Králové)

10.45 Libuše Hloušková
(1921, Hradec Králové)

11.30 Božena Musilová
(1933, Polánky nad Dědinou)

12.15 Mgr. Věra Doubravová
(1941, Hradec Králové)

13.00 Jaroslava Holmanová
(1928, Dohalice)

13.45 Josef Kadavý
(1966, Libčany)
V pondělí 12. října v Obřadní síni v Hradci Králové–Kuklenách:

10.00 Eva Šulcová (1950, Nechanice)
Ve čtvrtek 15. října v Obřadní síni v Hradci Králové–Kuklenách:

10.00 Věra Sluková (1923, Hradec Králové)
11.30 Milada Stránská (1920, Hradec Králové)