V pátek 30. dubna

v Obřadní síni v Hradci Králové–Kuklenách:

10.00 Petr Boris
(1933, Hradec Králové)

10.45 Marta Lišková
(1929, Dobřenice)

11.30 Jana Plíštilová
(1948, Hradec Králové)

13.00 Josef Elišák
(1924, Hradec Králové)
V pátek 30. dubna v kostele
Proměnění Páně na Chlumu:

13.00 Ladislav Navrátil
(1928, Chlum)
V pondělí 3. května
v Obřadní síni v Hradci Králové–Kuklenách:

11.30 Marie Pavlová
(1935, Hradec Králové)

12.15 Antonín Bednář
(1933, Hradec Králové)

13.00 Dagmar Čermáková
(1933, Hradec Králové)