V pátek 25. června v Obřadní síni

v Hradci Králové–Kuklenách:

9.15 Ladislav Picek
(1936, Hradec Králové)

10.45 Jana Lištvanová
(1947, Hradec Králové)

12.15 Ladislav Málek
(1923, Michnovka)

13.00 František Komárek
(1929, Svobodné Dvory)

14.30 Hana Pejšková
(1922, Hradec Králové)

13.45 Luděk Smolík
(1976, Chvojenec)

15.15 Zdeňka Suchánková
(1922, Hradec Králové)

V pondělí 28. června v Obřadní síni v Hradci Králové–Kuklenách:

10.00 Jaromír Vlášek
(1931, Dobřenice)

10.45 plk. Ing. František Michálek
(1927, Hradec Králové)
12.15 Jiří Bartoš
(1955, Hradec Králové)