Ve čtvrtek 22. července

v Obřadní síni v Hradci Králové–Kuklenách:

10.45 Samuel Kubica
(1928, Hradec Králové)

11.30 Drahuše Benešová
(1933, Hradec Králové)
V pátek 23. července
v Obřadní síni v Hradci Králové–Kuklenách:

9.15 Ludvík Lamberský
(1942, Hradec Králové)

10.00 Jaroslav Kavka
(1921, Hradec Králové)

10.45 Josef Víšek
(1935, Hořice)

11.30 Iva Štěrbová
(1944, Kosičky)

12.15 Josef Charvát
(1929, Hradec Králové)

13.00 Růžena Novotná
(1925, Hradec Králové)

13.45 Ludmila Písecká
(1924, Cerekvice nad Bystřicí)

14.30 Ing. Josef Burian
(1930, Hradec Králové)