U rodného domu Viktora Fischla, slavného českého, židovského spisovatele a izraelského diplomata, v ulici Čelakovského přivítal ředitel Denis Doksanský izraelského velvyslance Garyho Korena.

Po krátké prohlídce a pořízení několika památečních fotografií se společně odebrali do hradecké restaurace Šatlava, kde na ně čekali ostatní významní hosté, kteří se chtěli s Jeho Excelencí rozloučit. Slavnostního oběda se zúčastnili například poslanci Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský a Bogdan Zdrojewski, jenž dříve zastával funkci polského ministra kultury, poslanec Jiří Štětina, poslankyně a náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, náměstek hejtmana Aleš Cabicar, Petr Tichý - obchodní ředitel firmy Retia, která hraje důležitou roli ve vládou schválené dodávce izraelských radarových systémů v odhadované hodnotě 3 miliard korun. Mezi pozvanými bychom našli i studenta Sion High School Josefa Kubce, který ve škole z vlastní iniciativy zahájil výuku hebrejštiny, a seznámení se s velvyslancem Státu Izrael bylo určitým poděkováním.

Přestože rozlučkový oběd byl oficiální událostí, nesl ve velmi přátelském až neformálním duchu. Všichni přítomní diskutovali jak o otázkách týkajících se česko-izraelských vztahů či budoucího působení J. E. Garyho Korena na prestižním postu velvyslance pro Ruskou Federaci, tak i o záležitostech našeho regionu a o zcela nepolitických osobních tématech.

Velvyslanec navštívil dvě hradecké vernisáže

Během návštěvy se velvyslanci podařilo najít si čas podívat se na dvě hradecké vernisáže.

Dle slov velvyslance jeho hlavním cílem návštěvy bylo "rozloučit se s přáteli", což i vyjádřil během svého proslovu na slavnostním zahájení vernisáže fotografií polského europoslance a primátora města Wrocłav Bogdana Zdrojewského na Univerzitě Hradec Králové, které pořádal jeho kolega z Evropského Parlamentu Tomáš Zdechovský. „Českou republiku mám rád. Praha se stala mým druhým domovem a Hradec Králové místem, kam velmi rád jezdívám, mj. za svými blízkými přáteli."

Na Univerzitě Hradec Králové měl J. E. Gary Koren příležitost rozloučit se s širším okruhem hostů. Za město s náměstkyní primátora Annou Maclovou. Ta mu poděkovala za vynikající spolupráci a upevnění vztahů mezi Izraelem a Hradcem Králové.

Jeho návštěvu zakončilo komorní setkání s číší vína ve Studijní a vědecké knihovně u příležitosti výstavy fotografií poslance Robina Böhnische "Etiopie", která je historicky s Izraelem úzce spjata. Vedle poslance a předsedy klubu přátel Izraele v Poslanecké sněmovně Robina Böhnische se jí zúčastnil i jeho kolega Jiří Štětina a ředitel Sionu Denis Doksanský. Byla skutečně symbolickou tečkou za celým dnem, neboť se stala spíše příležitostí setkání dávných přátel a dokreslila atmosféru vztahu J. E. Gary Korena k našemu regionu a jeho představitelům. Přiznává, že se do Hradce Králové a jeho okolí bude rád vracet, kdykoliv se mu podaří do České republiky opět přijet.

Izabela Matyasiková