V Hradci Králové skupinky koledníků vyšly do ulic z katedrály sv. Ducha v pátek 6. ledna kolem deváté hodiny. Požehnání na cestu jim dal biskup Jan Vokál. V tento den se také koledovalo v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Nechanicích, Smiřicích a v obcích Červeněves, Chotělice, Lhota pod Libčany, Stěžery, Smidary, Radostov a Vysoká nad Labem. Následující den, v sobotu 7. ledna, se koledovalo v částech Chlumce – v Kladrubech a Lučicích, dále v obcích Boharyně, Černilov, Černožice, Divec, Dohalice, Libřice, Libčany, Lovčice, Lochenice, Sadová, Stračov a Želí. V obci Mžany se koledovalo následující víkend, v sobotu 14. ledna. Letos poprvé se ke Tříkrálové sbírce připojily obce Hořiněves, Divec, Radostov a části Chlumce nad Cidlinou – Kladruby a Lučice.

Do tříkrálových pokladniček vložili své dary také lidé v římskokatolických kostelech královéhradeckého vikariátu.

Celkem bylo využito při koledování 137 kasiček. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude použit na rozvoj projektů: Středisko rané péče Sluníčko v Hradci Králové, které poskytuje služby rodinám pečujícím o děti s postižením v raném věku, na domácí hospicovou péči, která umožňuje umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí a dále na poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v nouzi.

Třetina výtěžku je určena na humanitární projekty Charity Česká republika, a to jak na pomoc lidem v nouzi u nás, tak i v zahraničí.

Uspořádat Tříkrálovou sbírku v takovém rozsahu se daří především díky podpoře škol, účasti žáků a studentů a podpoře jejich rodičů. Oblastní charita Hradec Králové děkuje zejména studentům, pedagogům a ředitelům Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, Gymnázia Boženy Němcové, ZŠ a MS Jana Pavla II., ZŠ Jiráskova, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. Naše díky patří i školám mimohradeckým: Střední potravinářské škole Smiřice, SOŠ veřejnosprávní a sociální Stěžery, ZŠ Stěžery, Vyšší odborné škole a SOŠ Jana Maláta Nový Bydžov, ZŠ Palackého Nový Bydžov, ZŠ Kozelkova v Chlumci, ZŠ Libčany a ZŠ Smidary. Přínosná byla také pomoc skautů ze Skautského střediska sv. Jiří v Hradci Králové.

Petra Zíková