Besedu ve zcela zaplněném sále vedli Denis Doksanský a publicistka Lenka Jaklová.

„Lidé slyšeli jasný, věcný i drsný názor na kritickou situaci, v níž se v Evropě ocitáme. A do jednoho byli kultivovaní a vděční za to, že s nimi někdo mluví upřímně, se znalostí věcí a bez politické korektnosti. To už dnes v Německu nebo v Anglii, podle vyjádření Benjamina Kurase, není myslitelné. Politická korektnost prostupuje vše – média, oficiální shromáždění… Autocenzura je běžnou normou," shrnula Lenka Jaklová z Fóra nezávislých žen.

Kateřina Hegerová