Počasí velmi přálo, a proto byla procházka starými staveními, chaloupkami, vodním mlýnem či statkem z Mokré Lhoty opravdu příjemná. Závěr zpříjemnilo výborné jídlo v restauraci U Kováře Matěje.

Podle pozitivní odezvy účastníků měl výlet jedinou chybu, a sice, že ten hezký čas utekl tak rychle. Další výlet je naplánován na sobotu 28. června do historického centra řemesel Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem.

Inspirují se také dokumentem Šmejdi

Výlety pro seniory jsou dobrovolnickou aktivitou Sionu, která má starším lidem nabídnout příjemně prožitý čas na zajímavých místech. Tímto způsobem se snaží alespoň trochu vrátit starší generaci to, co po celý produktivní věk dělala ona pro nás. Na výletech jsou zakázané prodejní akce a aktivitami se všichni také připojují k „protišmejdovskému" hnutí, inspirovanému dokumentem Šmejdi režisérky Silvie Dymákové o zneužívání důvěry seniorů a šokujícím zacházení s nimi na prodejních akcích různých společností.

Boris Váňa