Historie budovy hotelu Grand na ulici ČSA začala už roku 1896, kdy její stavbu zahájil Viktor Weinhengst. V roce 1904 přibyl vedle směrem k řece Okresní dům Jana Kotěry, který se o šest let později stal majetkem hoteliéra Urbana a součástí multifunkčního komplexu. Při té příležitosti byla Kotěrou opravena i nárožní budova. Ale dnešní podobu získal Grand až díky sjednocení fasády trojdomu architektem Josefem Fňoukem v roce 1928. Až v této etapě přibyl ke vchodu atlant a karyatida (postava muže a ženy) Emanuela Kodeta.

V případě portálu hotelu Grand nejde o dvě samostatné sochy, ale o rozměrný reliéf. Přesto si sochař nepochybně vzal za vzor již existující dvojice strážící vchody do jiných významných institucí.

Portál hotelu Grand v Hradci Králové.Kodetovy figury měly přispět k velkolepému a zároveň přátelsky zvoucímu dojmu. Muž vlevo je otočen zády a společně s dívkou zavěšuje nad vchod zdobný feston (závěs), jako kdyby připravoval uvítání vzácného hosta. Sochař se pokusil vžít do secesní nálady stavby, i když secese a kubismus už byly na konci dvacátých let dávno minulostí.

Jeho figury nejsou ani secesní a ani zcela klasicistní, jak by odpovídalo době. Říká se jim atlant a karyatida, což je architektonický prvek už od antiky, používaný hojně 
v různých dobách. Atlant je vždy silný muž, který drží tíži světa, v tomto případě budovy, metaforicky i doslovně.

Karyatida nemá za sebou antický příběh o Herkulovi a sloupech, její funkce je zdobná. Na Kodetově reliéfu obě figury ztrácejí svou nosnou funkci, jsou pouze dekorativní.  K současné šedé fasádě a khaki dveřím se příliš nehodí, ale snad se časem vzhled domu stane opět chloubou města.

Martina Vítková